هیروی Sand King

به نام خدا


Sand King

قوم : The Radiant

تلفظ : سَند کینگ 😐

نوع هیرو : Strengh(مقاوم)

حضور در دوتا ۱ : بله

نام اصلی : Crixalis

نوع حمله : نزدیک زن – Melee

لاین : Offlane

Initiator – Disabler – Roamer

داستان هیرو :

شن هاي بيابان Scintillant Waste زنده و داراي احساس هستند. كل بيابان به خوبي با خود سخن ميگويد.انديشه هاي گويا تنها چنين گستره اي را ميتواند تصور كند،اما زماني كه نياز به پيدا كردن فورمي از مكالمه با محدوده هاي محدوتر است؛يك بخش از خود را آزاد ميكند و يك كاراپاس(يه چيزي تو مايه هاي لاك لاكپشت) را از سحر و جادويي از جين قالدين( يا موسي صدر اصن اين يعني چه) پر ميكند! اين هويت ذاتي، خود را Crixalis مي نامد به معناي روح شن، اما ديگران او را به نام پادشاه شن ميخوانند.
پادشاه شن(Sand King) شكل يك تتنده ي بزرگ را به خود ميگيرد كه از Scintillant Waste الهام گرفته است.مهاجران از همه جا را تحت تاثير قرار ميدهد و اين بيان واقعي طبيعت وحشي اوست.نگهبان، جنگجو، سفير، سند كينگ همه ي اين هاست! جدايي ناپذير از بيايان بي پايان كه به او زندگي داد.
كار ترجمه: خودم


۱.توانایی ها :

Burrowstrike

سند کینگ یک مسیر انتخابی رو در کسری از ثانیه به حالت Stun درمیاره و بهشون دمیج وارد میکنه و در نهایت در انتهای خط از زیر زمین بیرون میاد (زیر زمین تونل میکنه)

نكات:

 • يكي از كارآمدترين اسكيل هاي دوتا محسوب ميشه چرا كه هم دميج ميده هم استان ميكنه هم شمارو به حريف ميرسونه هم وسيله اي برا فراره
 • مدت زمان استان ۲.۱۷ ثانيه به صورت فيكسه
 • ميزان ماناي مورد نياز به ترتيب ۱۱۰/۱۲۰/۱۳۰/۱۴۰ افزايش ميابد و كولدان آن به صورت فيكس ۱۱ ثانيه است.
 • ميزان آسيب اين اسكيل به ترتيب ۱۰۰/۱۶۰/۲۲۰/۲۸۰ افزايش يافته و مسافت اثر اسكيل ۳۵۰/۴۵۰/۵۵۰/۶۵۰ به ترتيب افزايش ميبابد كه اين اعداد برابر فاصله ي مورد نياز براي استفاده از اسكيل هم محسوب ميشن اگر آيتم آقانيم سپتر رو ببنديد(Aghanim’s scepter) مسافت اثر اسكيل به ۷۰۰/۹۰۰/۱۱۰۰/۱۳۰۰ افزايش خواهد يافت
 • همچنين اثر اين آيتم بر اين اسكيل علاوه بر افزايش مسافت اثر، وارد كردن همزمان اسكيل سوم به دشمنان خواهد بود
 • با آيتم linken’s sphere فقط در صورتي مسدود ميشود كه در مسير حركت اسكيل بوده باشيد(يا هدف اسكيل)
 • به اين ترتيب سند كينگ مسير حركت را طي ميكند ولي نه دميجي وارد ميشود نه استان(براي black king bar هم همين طور)
 • اين اسكيل با سرعت ۲۰۰۰ AOE درثانيه (با آقانيم ۳۰۰۰) حركت خواهد كرد و در مدت ۰.۱۷۵/۰.۲۲۵/۰.۲۷۵/۰.۳۲۵ ثانيه به دورترين رنج خود ميرسد(۰.۲۳۳/۰.۳/۰.۳۶۶/۰.۴۳۳ ثانيه با آقانيم)
 • اسكيل ۰.۵۳ ثانيه تاخير اجراي انيميشني داره كه شامل فرو رفتن در زمين و بيرون اومدن و بالا رفتن حريف تا زمان استان هست
 • زماني كه از اين اسكيل روي حريف استفاده ميكنيد سند كينگ اونو تعقيب ميكنه تا به رنج مناسب برسه و بلافاصله به سمتش ميره اگه دشمن تغيير مكان بده(يا اينويز كنه) تا زماني كه در ديد سند قرار داشته باشه اسكيل رو مستقيما روي اون ميزنه و خطا نميكنه ولي اگه از ديدش خارج شد اسكيل را در آخرين محل دشمن ميزنه
 • صخره ها دشمن را ۳۵۰ AOE به بالا پرتاب ميكنن و آسيب زمان پايين آمدن وارد ميشه نه بالا رفتن
 • پهناي اسكيل ۱۵۰ AOE هست كه يعني دشمنان را در اين شعاع در اطراف هدف نيز مورد استان و آسيب قرار ميدهد
 • صخره ها فقط مسافت تا هدف را طي ميكنند نه بيشتر
 • زماني كه بسته شديد نميتونيد از اين اسكيل استفاده كنيد بهش ميگن Root
  Root چیست؟

مسیر این لول رو دو برابر میکنه و به دشمنان لول ۳ هم وارد میکنه (Caustic Finale)

 

 

اين اسكيل به وسيله ي آيتم Black King Bar مسدود خواهد شد و نه دميجي وارد خواهد كرد و نه استان.

 

 

 


Sand Storm

نكات:
 • اين اسكيل چنل هست و با حركت كردن سايلنس شدن و استان متوقف خواهد شد
 • در مدت زمان استفاده از اين اسكيل شما invisible هستيد يعني ديده نميشويد
 • بيشترين زماني كه ميتونيد در چنل باقي بمونيد ۵۰ ثانيه است
 • پس از اتمام چنل تا چند لحظه شما همچنان غيرقابل ديدن هستيد كه اين زمان به ترتيب ۰.۹/۱.۱/۱.۳/۱.۵ ثانيه افزايش ميابد
 • شعاع اثر اسكيل ۵۲۵ AOE هست
 • كول دان آن به ترتيب ۳۴/۲۶/۱۸/۱۰ ثانيه كاهش ميابد
 • مقدار ماناي مورد نياز آن به ترتيب ۶۰/۵۰/۴۰/۳۰ كاهش يافته و دميج بر ثانيه ي آن به ترتيب ۴۰/۶۰/۸۰/۱۰۰ افزايش ميابد
 • اگر در لول ۱۵ قابليت سمت راست درخت استعداد رو بگيريد مقدار آسيب بر ثانيه ي آن به ترتيب برابر ۹۰/۱۱۰/۱۳۰/۱۵۰ خواهد شد
 • اين اسكيل مجيكال است ولي روي كريپ هاي magic immune نيز جواب ميدهد و يك روش براي فارم كردن محسوب ميشود
 • اين اسكيل تاخير اجراي انيميشني ندارد و بلافاصله پس از فشار دادن دكمه ي موردنظر اجرا خواهد شد
 • سند كينگ ميزان ۲۰/۳۰/۴۰/۵۰ (۴۵/۵۵/۶۵/۷۵با درخت استعداد)بلافاصله پس از فشردن كليد وارد خواهد كرد
 • اگر درمدت كل چنل، دشمني در آن بايستد به ميزان كلي ۲۰۰۰/۳۰۰۰/۴۰۰۰/۵۰۰۰ (۴۵۰۰/۵۵۰۰/۶۵۰۰/۷۵۰۰ بادرخت استعداد) آسيب خواهد ديد

توجه: آيتم Shiva’s Guard هيچ يك از چنل هارو كنسل نميكند مگر همين اسكيل را ! يعني اگر شما در هنگام چنل از اين آيتم استفاده كنيد اسكيل دوم شما كنسل خواهد شد.

اين اسكيل يك اسكيل ضد پوشينگ محسوب ميشه يعني شما ميريد توي اين اين اسكيل رو روشن ميكنيد و كريپ هاي حريف ميميرن
همچنين باهاش ميشه پوش داد
تغيير پچ ۷.۰۷:
اگر در لول ٢٥ قابليت سمت چپ درخت استعداد رو بگيريد ميزاني Slow و Miss Chance براي دشمناني كه در اين اسكيل قرار بگيرند به وجود مياد
ميزان اسلو ۵۰% و شانس ميس شدن ۵۰% است که این ابیلیتی رو خیلی خیلی قویتر میکنه


Caustic Finale

نكات:

 • به محض گرفتن اين اسكيل تمام ضربات شما(كليك راست) زهرآگين ميشوند
 • اين اسكيل در زمان وارد شدن آسيبي وارد نميكند بلكه در زمان تمام شدن(ديباف شدن) اثر خود را ميگذارد
 • مدت زمان لازم براي ديباف شدن اسكيل ۶ ثانيه است و اين زمان با اتك دادن از سرگرفته خواهد شد(استك نميشود)
 • مدت زمان باقي ماندن اثر پس از ديباف ٣ ثانيه است اين اسكيل به شعاع ۴۰۰ AOE اطراف هدف آسيب وارد كرده و آنها را اسلو ميكند

دونوع آسيب وارد ميكند:

 1. ميزان آسيب آن به هنگام انفجار(كه با مرگ هدف بوده است) به ترتيب ۹۰/۱۳۰/۱۷۰/۲۱۰ افزايش يافته
 2. ميزان آسيب آن به هنگام اتمام زمان (كه با مرگ هدف همراه نيست) به ترتيب ۲۰/۵۰/۸۰/۱۱۰ افزايش مي بابد.

ميزان اسلو كردن آن نيز ۳۰% است(از سرعت حركت كم ميكند)
اين اسكيل روي تاور ها و وارد ها اثري ندارد
اين اسكيل مجيكال است و تنها با Black king bar بلاك ميشود


ULTIMATE

Epicenter

بعد از ۲ ثانیه حالت Channeled پالس هایی ایجاد میکند  که دشمانا را Slow میکند و به آنها دمیج سنگینی وارد میکند. (زمان چنل خیلی مهم هست خیلی راحت میتونن کنسل بکننش…)

نكات:

 • اين اسكيل يك چنل اوليه داره كه در زمان فشردن كليك به مدت ۲ ثانيه ادامه خوهد داشت و اگر چنل تكميل نشود التيميت اجراء نخواهد شد! و هم مانا كم مبكنه و هم توي كول دان قرار ميگيره
 • اگر التيميت اجرا شود با مرگ سند كينگ متوقف نخواهد شد
 • اين اسكيل با سند كينگ حركت ميكند
 • رنج اين اسكيل پس از هر پالس نسبت به پالس قبل بيشتر خواهد شد
 • ميزان رنج اسكيل در هر پالس به ترتيب برابر ۲۷۵/۳۲۵/۳۷۵/۴۲۵/۴۷۵/۵۲۵/۵۷۵/۶۵۰/۶۷۵/۷۰۰ است كه در صورتي كه در لول ۲۰ در درخت استعداد قابليت سمت چپ را بگيريد ٤ پالس ديگر به پالس هاي شما اضافه خواهد شد كه اين محدوده اثر اين اسكيل را به ۷۲۵/۷۵۰/۷۷۵/۸۰۰ افزايش خواهد داد
 • ميزان دميج هر پالس ۱۱۰ به صورت فيكس هست
 • تعداد پالس ها ۶/۸/۱۰ (۱۰/۱۲/۱۴ با درخت استعداد) است
 • ميزان ماناي مورد نياز اسكيل به ترتيب ۱۵۰/۲۲۵/۳۰۰ افزايش ميابد
 • كولدان اسكيل به ترتيب ۱۲۰/۱۱۰/۱۰۰ كاهش ميابد
 • اين اسكيل همچنين سرعت حركت را ۳۰% كاهش ميدهد
 • و همچنين سرعت اتك دشمنان را هم ۳۰ تا كم ميكند
 • اگر در لول ۱۵ قابليت سمت چپ درخت استعداد رو بگيريد اين ميزان كاهس سرعت اتك به ۸۰ خواهد رسيد
 • در زمان عملكرد پالس ها سند كينگ ميتواند هر كاري انجام دهد (حتي ميتونه خودشو سايكلون كنه)
 • فاصله ي بين هر دوپالس به ترتيب ۰.۵/۰.۳۷۵/۰.۳ (۰.۳/۰.۲۵/۰.۲۱ با درخت استعداد) ثانيه است به اين معناكه در كل ۳ ثانيه براي آزاد كردن كل آسيب پس از چنل اوليه زمان لازم است
 • اين اسكيل ميتواند حداكثر ۶ ثانيه دشمنان را اسلو كند(۳ ثانيه زمان اجراي اسكيل ۳ ثانيه فاصله زماني تا ديباف شدن)
 • اسلو شدن از زمان برخورد اولين پالس نمايان ميشود و هر پالس اين افكت را ري استارت ميكند( استك نميشود)
 • اين اسكيل به راحتي به وسيله ي black king bar مهار ميشود و نه اسلو ميكند و نه دميج ميدهد
 • اين اسكيل به طور كلي ۶۶۰/۸۸۰/۱۱۰۰ (۱۱۰۰/۱۳۲۰/۱۵۴۰ با درخت استعداد) آسيب وارد ميكند

بعد از Channel در جای مناسب میتونید با Blink Dagger بپرید وسط و همه رو به یچیزی بدید :دی

 

 

میتونید با این آیتم (Veil of Discord) دمیج این لول رو سنگین تر کنید و یک Initiate موفق تر داشته باشید!

 

 


۲.بیلد ها :

Talent Tree

محبوب ترین انتخاب های Talent Tree

یک بیلد لول گیری

Lane های محبوب

آیتم گیری


۳.تکنیک ها

 1. وقتی توی لاین هستید و دارید پوش میدید سعی کنید به هر کریپ یک ضربه وارد کنید که وقتی میمیره دمیج به بقیه وارد کنه
 2. میتونید وسط دشمنان لول ۱ بزنید و سریع بلینک کنید به جای دیگه (برای اذیت کردن)
 3. برای استفاده از Epicenter (لول ۶) هم میتونید بعد از زدن لول ۱ و لول ۲ از Delay ای که لول ۲ (Sand Storm) برای خارج شدن از حالت Invis هست استفاده کنید و Channeled تقریبا به حالت invis در بیاد و هم میتونید در جای مناسب Channel رو انجام بدید بعد از لول ۱ استفاده کنید و از لول ۲ برای Slow (درخت استعداد لول ۲۵) استفاده کنید که میترکونه…

باتشکر از کاربر “Your Nightmare” ، انجمن دوتا باز و مدیر عزیزش

امیدوارم مفید واقع شده باشه 🙂 بدرود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *