حالت های Disable

Root چیست؟

به نام خدا بیشترتون میدونید که حالت Root نمیپره روت 😐 فقط حریف رو از حرکت محروم میکنه (که البته چرخیدن هنوز ممکنه)   Root چکار میکند؟ حریف نمیتونه از […]