هیروی Chen

به نام خدا


Chen

قوم : The Radiant

تلفظ : چِن

نوع هیرو : Intelligence(دانا)

حضور در دوتا ۱ : بله

نام اصلی : Holy Knight

نوع حمله : دور زن – Ranged

لاین : Jungle

Support – Jungler – Pusher

قدرت:۶۸ در lvl.25

(۲۳+۱.۸/level)

چابکی:۶۷.۵ در lvl.25

(۱۵+۲.۱/level)

دانایی:۹۱ در lvl.25

(۲۱+۲.۸/level)

هلث: ۱۴۰۴ در lvl.25

مانا: ۱۴۰۴ در lvl.25

دمیج: ۵۳-۵۸ بدون احتساب attribute اصلی

شعاع حمله: ۶۵۰

زره: ۱.۱

سرعت: ۳۱۰

نقات مثبت
با فارم در جنگل مشکلی نداره
هیل گلوبال داره
با تسخیر کریپ های جنگل،از اسکیل هاشون استفاده میکنه
گنکر قوی در اول بازی
پوشر تاثیرگذار در بازی

نقات منفی
هیروی سختی برای یادگیریه
مکانیزم فرار نداره
تا حدودی گوشت
نیازمند و وابسته به اسکیل ها 

داستان هیرو :

Chen متولد در Godless Hazhadal Barrens،در طایفه قانون شکنی بزرگ میشه که در گرمای صحرا زندگیشون رو میگذروندن. با سَبکی باستانی حیوانات را به بندگی خود درمی آوردند. مردم chen صحرای سخت Locuthi رو شخم زدن،گونه گیاهی منقرض “پناهگاه اژدها” که شن های صحرا رو طوری ذوب کرده که تبدیل به مجراهای شیشه ای برای جمع شدن باران های دوبار درسال،شده اند.
همیشه با وجود گرسنگی و تشنگی،در برابر همدیگه و همسایه هاشون می جنگیدند،خاندان chen اشتباهی مرتکب شدند،روزی شوم،برای کاروان اشتباهی کمین کردند.
در نبردی نادرست،خاندان chen پا پیش گذاشتن. شوالیه های مسلح Fold اقدام کوتاهی در صحرای Locuthi انجام دادن،اما در خیزآب ها مورد حمله و قتل قرار گرفتن. با جسد اژدهایان شان،باقی قبیله نیز ازین کار پیروی کردن. Chen تلاش کرد،ضربه زد،چنگ زد و نابود کرد_یا اینو میخواست.
شکستشون داد،به روی زانوهاش،با حقارت با اعدامش روبرو شد،گردنش رو به تیغ پیشکش میکنه. Chen با شجاعت آشکار حرکت میکنه،مامور اعدام شمشیرش رو متوقف میکنه. به جای تیغ،به chen انتخابی میدن: مرگ یا گفتگو. Chen با ستمگری پیمان رو انتخاب میکنه. اون به Fold میپیونده و از گفتگوی خونی در زمان زره اش رو بدست میاره.
حالا،با تعصب آیینی جدید،و با قدرت های تسخیر حیوان خودش،به دنبال ناباوران میگرده تا در عوض جایزه نهایی اون ها رو معرفی کنه


۱.توانایی ها :

Penitence

باعث میشه دشمن در حرکت اسلو شده و از اسپل ها و اتک ها دمیج بیشتری بخوره

انیمیشن:۰.۳+۰.۷۷
رنج اعمال: ۸۰۰(با آقانیم ۱۰۰۰)
اسلو حرکت دشمن:۱۸%/۲۴%/۳۰%/۳۶%
افزایش دریافت دمیج: ۱۸%/۲۴%/۳۰%/۳۶%
مدت زمان: ۸ ثانیه
مانا: ۷۰
کولدان: ۱۴/۱۳/۱۲/۱۱

+اگر قبل از زدن بلک توسط دشمن،این اسکیل رو استفاده کنید،اسلو و افزایش دریافت دمیج اعمال میشه
+با BKB و لینکن و Dagger از دمیجش فرار میکنید

توضیحات
۱)این اسکیل با سرعت ۲۰۰۰ به سمت دشمن پرتاب میشه ،تاثیر اسکیل بلافاصله با زدن آن ایجاد میشه،اسکیل رو بدون هدف واقعی ترک میکنه.
۲)هر سه نوع دریافت دمیج رو افزایش میده


Test of Faith

دمیج تصادفی برای محک ایمان اون زده میشه. مقدار تصادفی hp خودی ها رو هیل میکنه. وقتی روی خودش زده میشه،همیشه حداکثر تاثیر رو داره

دمیج: Pure
انیمیشن:۰.۳+۰.۷۷
رنج انجام اسکیل: ۶۰۰(با آقانیم ۸۰۰)
حداقل دمیج: ۵۰/۱۰۰/۱۵۰/۲۰۰
حداکثر دمیج: ۱۰۰/۲۰۰/۳۰۰/۴۰۰
حداقل شفادهی: ۲۵/۵۰/۷۵/۱۰۰
حدکثر شفادهی: ۵۰/۱۰۰/۱۵۰/۲۰۰
کولدان: ۱۶ (با تلنت ۶) ثانیه
مانا: ۶۰/۸۰/۱۰۰/۱۲۰

+روی bkb و لینکن تاثیر نداره اما اگه خودی bkb زده باشه اثرگذاره
+روی کریپ های ancient تاثیر نداره


Holy Persuasion

Chen کنترل یه کریپ دشمن یا جنگل رو بدست میاره. اگر hp پایه کریپِ تسخیر شده از حداقل ممکن پایین تر باشه،hp اون به حداقل میرسه
میشه برای تلپورت خودی ها به بیس،زده بشه. اگر روی chen بزنید،تمام کریپ های تحت کنترلش پیش chen تلپورت میشن

انیمیشن: ۰.۳+۰.۷۷
رنج انجام اسکیل: ۸۰۰(با تلنت ۱۰۰۰)
حداکثر تعداد کریپ ها:۱/۲/۳/۴(با تلنت ۵/۶/۷/۸)
حداقل اچپی پایه: ۷۰۰/۸۰۰/۹۰۰/۱۰۰۰(با تلنت ۱۷۰۰/۱۸۰۰/۱۹۰۰/۲۰۰۰)
تاخیر تلپورت: ۶/۵/۴/۳
کولدان: ۱۰
مانا:۷۰/۹۰/۱۱۰/۱۳۰

توضیحات
۱)با هر تسخیر کریپ،روی اون dispel پایه قرار میده که باف ها و دیباف ها رو ازش برمیداره.
۲)وقتی تعداد کریپ هاتون به حداکثر رسیده،اگه روی کریپ جدیدی این اسکیل رو بزنید(به اضافه ancient ها) اولین کریپ از آخر،می میره که مرگ کریپ توسط این اسکیل هیچ XP به کسی اضافه نمیکنه(مانای کریپ رو کاملا پرمیکنه)
۳)روی تموم کریپ ها (به جز Roshan و کریپ های احضاری اسکیل هیروها) تاثیر داره
۴)وقتی حداکثر hp کریپی زیر حداقل hp باشه،hp حداکثر و درست اون با تفاوت افزایش پیدا میکنه(این افزایش مقدار درست hp به عنوان heal حساب نمیشه. کریپ تنظیم hp ش رو تا مقداری داره)
۵)مقدار hp کریپ های تسخیر شده بیشتر از لول آپ کردن اسکیل یا یا انتخاب تلنت “حداقل hp” نخواهد بود
۶)آقانیم باعث میشه که با هر lvl up کردن اسکیل آخر،بتونید ۱ کریپ ancient بیشتر تسخیر کنید
۷)باف این اسکیل جنبه اطلاعی داره و با dispell شدن آیکونش برداشته میشه
۸)کریپ های ancient با حداکثر اجازه تسخیر،اضافه میشن،پس نمیذاره chen کریپ تسخیری بیشتر داشته باشه
۹)اگه ult نداشته باشید،این اسکیل بدون هیچ نتیجه ای روی ancientها اِعمال میشه،پس فقط مانا و کولدان هدر میره
۱۰)تلنت تعداد کریپ های تسخیری ancient رو افزایش نمیده
۱۱)اگه روی یونیتی اسکیل رو بعنوان تلپورت بزنید،یونیت از ضربه ها فرار میکنه و به جز ساختمان ها همه خودی ها تلپورت میشن
۱۲)روی یونیت های Invulnerable و Hidden زده نمیشه،اما اگه بعد از زدن اسکیل روی آنها،Invulnerable یا hidden بشن میشه تلپورتشون کرد
۱۳)تاخیر تلپورت برای همه انجام میشه حتی کریپ های تسخیری
۱۴)اگه روی خودتون بزنید تموم یونیت های تحت کنترلش رو تلپورت میکنه(یونیت های حاصل از آیتم ها)
۱۵)اسکیل،هر احضاری که داره یا کریپ های تحت سلطه دیگه ای رو افزایش میده. البته به جز ایلوژن ها
۱۶)برخلاف زدن اسکیل روی یونیت برای تلپورت،اگه روی خودش زده بشه کریپ های Hidden یا Invulnerable رو تلپورت میکنه
۱۷)محدوده های تلپورت براساس موقعیت chen بر تلپورت هستش،کریپ هایی که در رنج ۱۲۰ چهار طرف chen ظاهر میشن
۱۸)چهار نقطه برای تلپورت استفاده میشه. وقتی بیش از ۴ یونیت دارید،اونها به نزدیک ترین محل قابل حرکت این نقاط حرکت میکنن(نقاط تصادفی انتخاب نمیشن بلکه از الگوی ترمیم یافته ای پیروی میکنن.اولین کریپ تلپورت شده همیشه در سمت شمال chen ظاهر شده و کریپ های بعدی بطور ساعتگرد قرار میگیرن.

+با آقانیم میتونید کریپ های Ancient رو تسخیر کنید،در هر لولِ این اسکیل حداکثر یک کریپ

با خریداری آیتم Aghanim’s Scepter میتونید Ancient Creep هارو هم به کنترل خودتون در بیارید (بجز Roshan)

 


ULTIMATE

Hand of God

تموم یونیت های خودی(به علاوه کریپ های تحت کنترل)در هرجای مپ رو heal میکنه

انیمیشن: ۰.۳+۰.۹۳
محدوده: گلوبال
هیل: ۲۵۰/۳۷۵/۵۰۰(با تلنت ۶۵۰/۷۷۵/۹۰۰)
حداکثر تعداد کریپ های اِنسینت: ۰ (با آقانیم ۱/۲/۳)
کولدان: ۱۶۰/۱۴۰/۱۲۰
مانا: ۲۰۰/۳۰۰/۴۰۰

توضیحات
۱)همه کریپ های تحت سلطه chen حتی کریپ های احضار شده آیتم ها و ایلوژن هاش رو هیل میکنه اما ایلوژن ها و کریپ های غیر هیرو رو هیل نمیکنه(Clone های هیروها رو هیل میکنه)
۲)تموم خودی ها رو حتی اگه Hidden یا Invulnerable باشن هیل میکنه
۳)صدای این اسکیل برای همه خودی ها قابل شنیدنه نه برای دشمنان


۲.بیلد ها :

Talent Tree

توضیحات

در لول ۱۰ اگه دیر به دیر lvlup میشید، +۳۵% XP اما اگه توی laneتون هیروهای رنج قرار دارن و براتون بازی سخته(مثل اسنایپر) +۲۰۰ Cast Range که از راه دورتر اسکیل هاتون رو بزنید
لول ۱۵: یا کولدان اسکیل سوم رو ۱۰ ثانیه پایین بیارید برای پوش دادن یا فارم بهتر، یا اگه زود توی فایت میمیرید +۷ Armor
لول ۲۰: در این مرحله اگه در برابر خواسته های تیم(خرید وارد و داست و..) یا حمایتشون شرمنده شدید +۱۸۰ Gold/Min در غیراینصورت +۱۰۰۰ به حداقل HP اسکیل سومتون اضافه میشه(توضیحات اسکیل سوم رو بخونید)
لول ۲۵: +۴ به شمار اسکیل سوم اضافه میشه یا با +۴۰۰ هیل بیشتر،در فایت ها یا نجات هم تیمی،اون ها رو supp کنید

محبوب ترین انتخاب های Talent Tree

 

بهترین بیلد های لول گیری

Lane های محبوب

آیتم گیری


۳.رابطه ها

وقتی این هیرو هارو میکشه میگه:

Play Omniknight By whose grace were you knighted, Omniknight?

Play Queen of Pain Back to hell, you succubus.

Play Queen of Pain Queen of pain? Heh, queen of nothing.

Play Doom I am your personal bringer of Doom.

Play Witch Doctor Witch Doctor, where are your false gods now, hm?

Play Shadow Shaman Shadow Shaman, your pagan ways die with you.

وقتی توسط این هیرو ها میشه میشه بهش میگن:

Play Bloodseeker The god who drinks no blood deserves no worshipers.

Play Bristleback Off you go, Chen.

Play Chaos Knight I send you to your final redemption.

Play Disruptor My Strider is beyond your influence, Chen.

Play Doom Chen, now you are holy.

Play Enchantress I guess they find me more enchanting, Chen.

Play Play Legion Commander You call those things an army, Chen?

Play Luna Dismounted.

Play Mirana Sagan has been eyeing your mount all day.

Play Mirana If you must dominate a beast to your cause, you have already lost.

Play Play Monkey King r I’ll destroy every one of your puppets, Chen!

Play Play Monkey King r Die, slaver!

Play Naga Siren Your minions can’t help you now.

Play Omniknight Your congregation of squirrels and chipmunks cannot save you, Chen.

Play Omniknight Chen, faith is a tool, not a bludgeon. You would have done well to learn this.

Play Shadow Demon There lies Chen. Never were followers more misguided.

Play Spectre May your thralls feast upon you.

Play Spectre You ride no more.

Play Sven What you call righteousness, I call foolishness.

Play Sven I have cast you into hell, Chen. Doubt it not.

Play Sven Heh. What kind of knight are you?

Play Play Play Terrorblade The blood of martyrs bleeds just as red.

Play Play Play Terrorblade Chen, I wearied of your sanctimony.

Play Play Play Terrorblade Chen, your beloved creatures will feast on your corpse.

Play Tinker What you see before you, Chen, is truly intelligent design!

Play Ursa The forest rejects you, Chen.

Play Play Zeus Keep in mind, Chen, Godliness is next to deadliness.

Play Play Zeus What a pious jerk.

 

وقتی هم تیمی ها شما رو میبینند:

 

Play Play Legion Commander r I like your mount.

Play Legion Commander r Send them down the paths of penitence, Chen.

Play Legion Commander u Send them down the paths of penitence, Chen.

Play Play Monkey King r Just promise me you won’t control me, okay Chen?

Play Play Monkey King r Ethically speaking, how are you okay with marching helpless creatures off to their demise?

Play Lone Druid r I welcome the forest’s aid, Chen.

Play Lone Druid u I welcome the forest’s aid, Chen.

 


باتشکر از کاربر “Your Nightmare” ، انجمن دوتا باز و مدیر عزیزش

امیدوارم مفید واقع شده باشه 🙂 بدرود.

2 دیدگاه در “هیروی Chen

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *